هدف اصلي سيستمهای کمک تشخیصی( CAD )تشخيص و پيدا نمودن ناهنجاري‌ها و ناحيه‌هاي مشکوک در ماموگرام‌هاي ديجيتال مي‌باشد. در اين سيستم تشخيص مناطق مشکوک از روي بافت، ظاهر، ميزان انبوه بودن کلسيم درون بافت، ريز کلسيم‌ها و شکل نامتقارن عضو انجام مي‌شود. توسط سيستم CAD قسمت‌هاي مشکوک به عنوان نقاط ريز کلسيم و موارد سرطاني مشخص شده و بر چسب زده مي‌شوند تا توسط راديولوژيست مورد بررسي قرار گيرد.

در يک مطالعه گذشته‌نگر در يک موسسه مطالعاتي راديولوژي در آمريکا که بر روي 860,12 بيمار مبتلا به سرطان سينه صورت گرفت، کارائي راديولوژيست هنگامي که از CAD استفاده مي‌نمود و زماني که اين کار را صورت نمي‌داد مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه صحت تشخيص راديولوژيست از 6.5٪  به 7.7٪ افزايش يافت بدون آنکه تشخيص مثبت کاذبي وجود داشته باشد. اين موضوع به نوبه خود مي‌تواند نه تنها از انجام بيوپسي‌هاي بي مورد جلوگيري کند بلکه باعث شده بود تا ميزان دقت در تشخيص سرطان سينه در مراحل اوليه از 73٪ به 78٪ برسد.

از دلايل بکارگيري CAD در ماموگرافي و موفقيت چشمگير آن برطرف نمودن مشکلات تشخيص راديولوژيست‌هاي جوان و کم‌تجربه‌تر در اين حرفه است.

 • مشکلاتی که در رابطه با استفاده از ماموگرفی مطرح است:
 • تصاوير ماموگرافي به علت حجم و وسعت زيادي که دارند براي تفسيرآنها بايد راديولوژيست با دقت فروان تمام سطح ماموگرام را پيمايش نمايد.
 • تصاوير ماموگرافي در زنان زير 40 سال به علت تراکم بافتي داراي نواحي سفيد رنگي بيشتري خواهد بود و امکان تشخيص را در اين رده سني به شدت کاهش مي دهد.
 • در بعضي تصاوير ماموگرافي نقاط سفيد رنگي بسيار ريزي هستند که از لحاظ پزشکي داراي اهميت بسيار بالائي هستند اين نقاط به عنوان ميکروکلسيفيکاسيون ها مطرح مي باشند. وجود اين نقاط مي تواند با توجه به نحوه پراکندگي و تعداد آنها بيانگر بدخيمي و يا خوش خيمي بيماري سرطان سينه باشد. لذا تعيين و کشف اين نقاط بسيار مهم است. در تصاوير ماموگرافي اين نقاط به سختي قابل تشخيص و نيازمند کاربرد دقت فروان جهت انجام عمل تشخيص هستند.
 • تصاوير ماموگرافي ديجيتال به صورت خاکستري رنگ هستند و زماني که تعداد اين تصاوير براي راديولوژيست افزايش يابد به علت خستگي چشم در اين محيط خاکستري رنگ، دقت به شدت کاهش مي يابد.
 • امکان مقايسه دو تصوير ماموگرافي در حالتي که اين تصاوير به رنگ خاکستري هستند کاري بسيار دشوار خواهد بود و امکان مقایسه دو تصویر به زمان زیاد و دقت فراوان احتیاج دارد.

در اختراع ارائه شده، تصاوير ماموگرافي مورد پردازش قرار مي‌گيرند نه به اين منظور که ضايعات تصوير مانند تومورها و يا نقاط ريز کلسيمي در آنها هويدا شود بلکه به اين منظور که اين تصاوير به شکل ساده‌تري تبديل شده و امکان تفسير هر چه سريعتر و آسانتري براي پزشک راديولوژيست به وجود آيد. در روش ارائه شده تصوير ماموگرافي که يک تصوير از نوع خاکستري مي باشد به شکل کاملاً رنگي تبديل مي شود. اساس طيف بندي و رنگي کردن تصوير بر مبناي شدت نور و اختلاف سطح روشنائي پيسکلهاي موجود در تصوير ماموگرافي مي‌باشد. اين امر چون بر اساس تئوري تصويربرداري ماموگرافي استوار است قادر به بخش‌بندي تصوير خواهد بود. در تصاوير ماموگرافي هر چه تراکم قسمتي از بافت سينه افزايش يابد به رنگ سفيدتري ديده مي شود. لذا در خانم‌هاي جوان و يا در زناني که داراي بافت متراکم، خانم‌هاي باردار و يا خانم‌هائي که سينه با بافت غده‌اي شکل دارند دقت تشخيص راديولوژيست به شدت کاهش مي يابد لذا نياز به سيستمي است که بتواند در مناطق سفيد رنگي که يکديگر را پوشش داده‌اند آنها را تفکيک نموده و بر اساس ميزان تراکم هر يک آنها را به پزشک نمايش دهد.


 • مزاياي اختراع:
 • کاهش خستگي چشم راديولوژيست به علت کار با تصاوير کاملاً رنگي
 • افزايش دقت راديولوژيست به علت طيف بندي رنگي بر اساس ميزان تراکم در تصوير
 • افزايش ميزان دقت در تشخيص ميکروکلسيفيکاسيون ها به علت تفاوت بارز رنگي در تصوير ماموگرافي
 • افزايش ميزان دقت در تشخيص تومورها به علت تفاوت بارز رنگي در تصوير ماموگرافي
 • کاهش زمان تشخيص توسط راديولوژيست به علت ساده سازي تصوير با طيف بندي رنگي
 • در سيستم هاي کمک تشخيصي موجود، به تعيين نقاط مشکوک(تومورها و …) پرداخته مي شود که در صورتي که سيستم اشتباه کند احتمال اينکه راديولوژيست را از تصميم خود منحرف کند زياد است در صورتيکه اين روش تنها با رنگ بندي تصوير قدرت تشخيص راديولوژيست را بالا مي برد.
 • اين روش بر اساس تراکم موجود در بافت سينه عمل مي‌کند لذا نواحي که تراکم بسيار بالائي دارند به شکل قهوه‌اي تيره در مي‌آيند. لذا امکان خطا در تشخيص بسيار پائين مي‌آيد.
 • بخش بندی تصویر با یک طیف رنگی به میزان 255 رنگ مختلف است که این امر به نوبه خود می تواند دقت تشخیص را بالا ببرد.
 • بافت پستان در 255 سطح رنگی مختلف رنگ آمیزی می شود که از این امر می توان به تشخیص و طبقه بندی سطوح مختلف چگالی در پستان دست یافت.
 • کاربرد:

کاربرد اين روش در تشخيص بيماري سرطان پستان به ابزار کمک تشخيصي تصوير ماموگرافي مي‌باشد. از اين روش راديولوژيست‌ها مي‌توانند براي افزايش دقت تشخيص و کاهش زمان جوابدهي تصاوير ماموگرافي استفاده نمايند.