دی کلسیم فسفات – Dicalcium phosphate

 تامین کننده دو عنصر پر مصرف کلسیم و فسفر است . این دو عنصر نقش مهمی را در واکنشهای بیوشیمیایی و متابولیکی (نظیر انعقاد خون، فعالیت فیزیولوژیکی قلب، تبادلات سلولی و فعالیت عصبی – عضلانی ، رشد و استحکام سیستم استخوانی ، تولید مرغ و تخم مرغ و فعالیت های صحیح دستگاه گوارش ) در بدن دام و طیور بر عهده دارند.

این محصول برای تأمین و متعادل کردن نسبت کلسیم و فسفر در جیره غذایی استفاده میگردد و البته اهمیت ویژه آن در مورد تأمین عنصر فسفر می­باشد.

وجود نسبت مناسب کلسیم و فسفر در جیره غذایی دام و طیور ضروری بوده و باعث بهبود توسعه سیستم استخوانی و افزایش بازدهی تولید می­گردد.

وجود تجربه مناسب و طولانی و داشتن  بنیان علمی در تولید، محصولی را به ارمغان آورده است که از لحاظ کیفیت ، ممتاز و از لحاظ تأمین نیازهای کارخانجات و مزارع پرورش دام و طیور پیشرو می ­باشد.

آنالیز دی کلسیم فسفات هرمس (DCP)
کلسیم (درصد وزنی) ۲۵-۲۱
فسفر (درصد وزنی) حداقل 19
فلوئور (ppm) حداکثر ۱۸۰۰
حلالیت (درصد وزنی) حداقل ۸۵
pH محلول یک درصد ۴/۵
رطوبت (درصد وزنی) حداکثر 2