دپارتمان روانشناسی شرکت روان فناوری هرمس با همکاری انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان و مرکز مشاوره چتر مهربانی در 24 لغایت 29 فروردین ماه 1398 با دعوت از پروفسور هوتا از کشور آلمان اولین سمینار ملی سایکودراما را در ایران برگزار نمود. این سمینار آموزشی طی چهار روز با حضور بیش از 150 نفر متخصص در حوزه روانشناسی از سراسر کشور کار خود را در 29 فروردین ماه 1398 با اعطای گواهینامه به کلیه شرکت کنندگان کار خود را به پایان رساند.

این همایش با حضور اساتید گرانقدری همچون دکتر اصغر آقائی،دکتر الوالقاسم نوری، دکتر شیوا دولت آبادی، دکتر حسن عشایری، دکتر عباس شفتی، دکتر حمید آتش پور، دکتر فلو خیاطان، دکتر مهرانا کنعانی، دکتر علیرضا معماریان همراه بود.